Start » Nasze stanowisko » Stanowisko NOP w sprawie wyborów prezydenckich A.D. 2015

Stanowisko NOP w sprawie wyborów prezydenckich A.D. 2015

W dn. 10 maja 2015 odbędą się w Polsce wybory na urząd prezydenta III RP. Środowiska nacjonalistyczne nie wystawiają swojego kandydata.

Do walki wyborczej przystąpiło 11 kandydatów. Narodowe Odrodzenie Polski, kierując się zatem zasadą słuszności, a nie bliżej niesprecyzowanej konieczności, przyjrzało się pretendentom pod kątem ich stanowiska w sprawach dla Polski kluczowych.

Sprawą pierwszoplanową jest stosunek do podmiotowości naszego kraju na arenie międzynarodowej. Na jedenastu kandydatów – dziewięciu opowiada się za pozostaniem Polski w niewoli Unii Europejskiej, przy czym opinie te kształtują się od zdecydowanego „tak”, po eurosceptyczne brednie „nie, ale tak”. Tym samym dalsze rozważanie ich kandydatur staje się bezprzedmiotowe. Jedynie w wypowiedziach dwóch startujących – Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikke – widać wyraźną chęć uwolnienia kraju z brukselskiej niewoli, przy czym punkt wyjścia do takiego stanowiska różne ma źródła. O ile Grzegorz Braun podkreśla konieczność upodmiotowienia Państwa w relacjach międzynarodowych, o tyle Janusz Korwin-Mikke koncentruje się na szkodliwej ingerencji prawno-ekonomicznej UE na rozwój Kraju.

Obaj kandydaci pozostają również, co zgodne jest z postulatami nacjonalistycznymi, w opozycji do uzależnienia Polski od NATO. Negatywny stosunek do lansowanego przez Stany Zjednoczone AP „nowego porządku światowego” również u obu pretendentów wydaje się podobny. Grzegorz Braun, co dostrzegamy, nie waha się także wskazywać na destrukcyjną rolę Izraela w polityce międzynarodowej. Jednakże w sprawie odradzającej się imperialnej polityki Rosji, obaj kandydaci zajmują stanowisko wstrzemięźliwe, co – biorąc pod uwagę, że Polska, znajduje się na pograniczu dwóch koncepcji zniewolenia wolnych narodów – wydaje się zastanawiające. Stanowisko nacjonalistyczne jest tutaj klarowne: dążymy do Europy Wolnych Narodów, swobodnych w swych wyborach i niezależnych od każdej formy imperialnej, ponadnarodowej dominacji politycznej.

W sprawach wewnętrznych, w swojej wizji Kraju, Grzegorz Braun lansuje bliską nam ideę Wielkiej Polski, państwa zbudowanego w oparciu o zasady katolickie, aczkolwiek w szczegółowych kwestiach – ustroju politycznego czy systemu ekonomicznego – poglądy kandydata pozostają trudne do ustalenia. Np. jego stanowisko w sprawie optymalnego kształtu systemu gospodarczego zostało zastąpione surogatem w postaci haseł, częściowo z arsenału ekonomicznego liberalizmu. W wypadku Janusza Korwin-Mikke mamy za to do czynienia z klasową, obcą myśleniu nacjonalistycznemu, wizją Polski liberalnej, skoncentrowanej na osobie wyodrębnionej ze wspólnoty i do tej wspólnoty ustawionej w opozycji.

Należy zatem stwierdzić, że aczkolwiek w poglądach obu kandydatów znaleźć można postulaty bliskie nacjonalistom (w wypadku Grzegorza Brauna dotyczy to zagadnień zewnętrznych, jak i wewnętrznych Polski; w wypadku Janusza Korwin-Mikke – przede wszystkim w sprawach zewnętrznych), to żaden z nich nie prezentuje takiego programu politycznego, który uznać moglibyśmy za nakładający się w stopniu znaczącym czy przeważającym na zasady narodowego radykalizmu.

Warszawa, 8.05.2015

logoNOP

 

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Tumblr

Podobne teksty

TagiTagi: , , , , , , , , , , , , ,