Finansowanie

Narodowe Odrodzenie Polski od początku swojego istnienia jest finansowane wyłącznie ze składek członkowskich i darowizn sympatyków naszej idei. Nie jesteśmy w żaden sposób dotowani z publicznych pieniędzy, nie posiadamy wsparcia finansowego ze strony instytucji państwowych ani prywatnych grup kapitałowych.

NOP nie prowadzi działalności gospodarczej. Nasz ruch nie posiada pracowników etatowych a nasi członkowie wykonują swoje prace społecznie.

Narodowe Odrodzenie Polski stanowi jedyną formacje na polskiej scenie polityczno-społecznej, która jest wolna od zobowiązań wobec „sponsorów” i od niejasnych powiązań finansowych.

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Gwar
  • PDF
  • Print
  • email