Start » Akcje » “Polska Pamięta” – akcja pomocy Polakom na Ziemiach Utraconych

“Polska Pamięta” – akcja pomocy Polakom na Ziemiach Utraconych

Tożsamość i pamięć

Czy fakt, iż dostrzegam różnice dzielące mnie od drugiego człowieka, potrafię je właściwie wskazać i wydawać osądy o sobie samym wskazuje na to, iż jestem człowiekiem w pełni świadomym swojej tożsamości? Czy środowisko, w którym wzrastałem, wychowywałem się miało wpływ na to, kim jestem, jak czuję, jakie mam spojrzenie na świat wokół? Obok mnie przecież żyją ludzie, jest rodzina, są przyjaciele, koledzy, znajomi i inne osoby, które mówią w tym samym języku. Może jednak by mieć obraz pełny należy spojrzeć na siebie w sposób szerszy, przecież każdy człowiek, a więc również i ja, jest istotą ze swej natury społeczną i nie żyje samotnie, lecz zawsze w jakiejś społeczności, w ściśle określonym miejscu i czasie. My Polacy, żyjemy w Europie, na ziemiach ukształtowanych przez cywilizację łacińską, w kraju ciągle niepokojonym przez wojny, we wspólnocie kulturowej zgromadzonej na przestrzeni lat przez dziesiątki pokoleń. Nasza wspólna historia to składanka wydarzeń wielu milionów istnień, wielu wojen, kataklizmów, wielu zwycięstw, triumfów, tysiącletnia tradycja, pamięć o wzlotach i upadkach. To dziedzictwo skłania nas do troski i pielęgnacji tego, co już stworzyliśmy, tego, co nas Polaków odróżnia od innych narodów. Z tożsamością w sposób ścisły związana jest więc pamięć. Świadomość osobista, ale również społeczna a konkretniej narodowa jest konieczna do tego bym mógł powiedzieć – jestem człowiekiem świadomym swej tożsamości. Tożsamość i pamięć jest więc dla mnie skarbem, jaki otrzymałem od Boga, który odróżnia każdego człowieka od zwierząt, roślin i świata nieożywionego. To dar, który ze względu na swój podmiot nakłada na mnie nie tylko chwałę osiągnięć mych Ojców, ale również obowiązek pielęgnowania i dbania o rozwój tego, co zostawili po sobie.

My członkowie Narodowego Odrodzenia Polski świadomi praw i obowiązków wynikających z naszej tożsamości, z której jesteśmy i chcemy być dumni, rozpoczynamy akcję mającą na celu pomoc naszym Rodakom zamieszkującym nasze polskie, Ziemie Utracone (wschodnie). Rozpoczynamy ścisłą współpracę z Fundacją Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie i przyłączamy się do realizacji statutowych celów Fundacji. Działania, jakie pragniemy podjąć, skupić się muszą na sprawach, które są najbardziej pilne i naglące. Pierwsza sprawa to tragiczna sytuacja tamtejszych polskich cmentarzy, zupełnie zapomnianych, które zawierają doczesne szczątki tych, którzy niegdyś opierali się wiedeńskim urzędnikom, a po odzyskaniu niepodległości budowali zręby drugiej Rzeczypospolitej. Nie godzi się by ciała naszych Rodaków, które były świątyniami Ducha Świętego jak wyraźnie podaje to Pismo Święte leżały w nieładzie i zapomnieniu. Jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy na to pozwolić tym samym stracilibyśmy prawo do tego by móc nazywać się jeszcze Polakami! Druga sprawa to ciężka sytuacja materialna żyjących tam wciąż polskich rodzin. Brakuje przede wszystkim środków czystości. Pomoc finansowa i materialna jest w tym zakresie niezbędna. Bardzo potrzebne są również podręczniki szkolne do języka polskiego, historii i lektury szkolne dla polskich dzieci i dorosłych uczęszczających do szkółek sobotnich chcących uczyć się swego rodzimego języka i historii. Nasza działalność nie może być ukierunkowana tylko na sprzeciwie wobec promocji homoseksualizmu, feminizmu, aborcji, eutanazji i całego dorobku Unii Europejskiej… Nasza postawa sprzeciwu wobec tych spraw wynika i ma podstawy w przyczynach pozytywnych, jakimi są miłość do Boga i bliźniego, która wyraża się w miłości do Ojczyzny. Zatem i nasze działania muszą odzwierciedlać i pokazywać, że my polscy nacjonaliści mamy do zaoferowania coś więcej. Idea skłania nas do tego żebyśmy się poświęcili Ojczyźnie (Rodakom) w bezgraniczny sposób, co jest uosobieniem miłości do naszego Stwórcy. Akcja Polska Pamięta przy współudziale z Fundacją Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie kierowana do Polaków na Wschodzie jest dla nas szansą sprawdzenia się i pokazania, że słowo Ojczyzna może być na prawdę czymś więcej niż tylko zwykłym wyświechtanym przez politykierów Trzeciej Rzeczypospolitej hasłem!

W przyszłym roku będą organizowane kilkudniowe wyjazdy na sprzątanie i wykonywanie prac remontowych przy wskazanych cmentarzach. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt! Wszystkie prace wykonywane będą za pełną zgodą władz ukraińskich!

Zebrane: książki, środki czystości, sprzęt komputerowy, urządzenia różne, materiały budowlane, stroje komunijne itd. proszę przekazywać do szefów Dzielnic NOP lub przesyłać na adres: ul. Basztowa nr 33 lok. 6, 58-316 Wałbrzych

Kontakt: telefon Fundacji: 698 572 825, numer telefaksu: [074] 840 15 28 lub do koordynatora akcji: 787 213 710

Można również w dowolnym czasie przekazać darowiznę na rzecz Fundacji:

Numer rachunku: PL 13 1160 2202 0000 0001 4893 2139

Wszystkie wpłaty przeznaczone zostaną bezpośrednio na działalność statutową Fundacji.

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie i wszelkie wsparcie!

Strona internetowa Fundacji

Profil Fundacji na Facebooku

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Gwar
  • PDF
  • Print
  • email

Podobne teksty

TagiTagi: , , ,