Kontakt

Narodowe Odrodzenie Polski (Rada Wykonawcza)

Al. Solidarności 115/2,

00-130 Warszawa

info@nop.org.pl

Rzecznik Prasowy

info@nop.org.pl


Strona Narodowego Odrodzenia Polski – warunki korzystania z zasobów
Zawarte na stronie teksty, grafiki, zdjęcia itd korzystają z ochrony prawnej Prawa autorskiego.

 

Cennik wykorzystywania zasobów:
- jednokrotne wykorzystanie materiału – 5000,00 zł
- wielokrotne wykorzystanie (w tym publikacja internetowa, traktowana jako wielokrotna) – 10 000,00 zł

Abonament na wykorzystywanie zasobów strony:
- miesięczny 5 000 zł
- półroczny 15 000 zł
- roczny 30 000 zł

Umowa na płatne wykorzystanie zasobów strony – dla zabezpieczenia słusznych interesów podmiotu prawa autorskiego – musi zostać potwierdzona pisemnie.

Nieodpłatne wykorzystanie materiału wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Narodowego Odrodzenia Polski. Kontakt z właścicielem praw autorskich – e-mail: info@nop.org.pl

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • Gwar
  • PDF
  • Print
  • email