Historia NOP

Narodowe Odrodzenie Polski jest najdłużej istniejącą i działającą formacją narodową okresu powojennego. Powołane zostało do życia w Warszawie 10 listopada 1981 roku i wraz z wprowadzeniem stanu wojennego zeszło do podziemia, prowadząc walkę z reżimem komunistycznym.

W roku 1983 zaczyna ukazywać się pismo „Jestem Polakiem” – pierwsze  i przez długi czas jedyne polskie pismo narodowe. Niespełna dwa lata później NOP uruchamia podziemne Wydawnictwo „Jestem Polakiem”, które do roku 1989, a więc załamania się rządów PZPR, publikuje w wielotysięcznych nakładach ponad 100 tytułów książek, broszur i kolejnych tytułów prasowych – były to m.in. „Szczerbiec”, „Młodzież Narodowa”, „Myśl”, „Biuletyn NOP”. Obok działalności wydawniczej i propagandowej Narodowe Odrodzenie Polski prowadzi akcje bezpośrednie, organizując m.in. strajki na terenie uniwersyteckim. W dniu 3 maja 1986 roku, w trakcie Jubileuszowej Pielgrzymki Akademickiej, blisko stu działaczy NOP organizuje – pod hasłami katolickimi i nacjonalistycznymi – przemarsz ulicami Częstochowy. To pierwsza, od 1939 roku, tego typu akcja narodowa w Polsce.

W trakcie okupacji komunistycznej środowiska Narodowego Odrodzenia Polski wypracowują – i upowszechniają za pomocą własnych wydawnictw – nowoczesną formułę nacjonalizmu, która jest podstawą współczesnych koncepcji narodowych.

W roku 1992 Narodowe Odrodzenie Polski – ruch ideowo-polityczny – powołuje do życia partię o tej samej nazwie. Częścią składową Ruchu są ponadto liczne stowarzyszenia (np. Instytut Narodowo-Radykalny, Instytut Norwida, Stowarzyszenie „Czas Młodych”), pisma (m.in. ukazujący się w obiegu publicznym od roku 1991 „Szczerbiec” – ISSN 0867-8537, nakład 4000-5000 egzemplarzy;  „17. Cywilizacja Czasów Próby” – ISSN 1689-7463, nakład 1000 egzemplarzy) czy portale internetowe (m.in. największy i najstarszy dziennik Nacjonalista.pl, projekt Archipelag.org.pl). NOP jest współzałożycielem i inicjatorem wielu inicjatyw europejskich – m.in. International Third Position i European National Front . Dziś NOP współpracuje z wieloma nacjonalistycznymi i narodowo-rewolucyjnymi partiami/ruchami z całej Europy – pełna lista znajduje się TUTAJ.

W 1993 roku Narodowe Odrodzenie Polski, od początku odwołujące się do dziedzictwa przedwojennych narodowych radykałów, szczególnie nurtu reprezentowanego przez środowisko ONR „ABC”, oraz konspiracyjnej Grupy „Szańca”, organizuje w Warszawie pierwsze powojenne obchody rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego. Jest to praktyczna realizacja maksymy „Wczoraj ONR, dziś NOP!”. Relacja z wydarzenia TUTAJ.

Na początku 1994 roku w Warszawie doszło do spotkania „trzech pokoleń Polski Narodowej”, tzn. spotkali się ze sobą reprezentanci różnych pod względem wieku odłamów ruchu narodowego: senior ruchu narodowego Tadeusz „Prus” Maciński, Mirosław Żochowski oraz przedstawiciele NOP – Adam Gmurczyk, Jarosław Dubczyk, Robert Leszczyński.

Warto na moment zatrzymać się przy postaci Tadeusza „Prusa” Macińskiego. Legendarny przywódca Stronnictwa Narodowego z okresu wojny, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, wybrał właśnie NOP i była to jedyna organizacja do której przystąpił po swoim aresztowaniu przez komunistów. Jego sylwetkę prezentujemy TUTAJ.

Od 2001 roku Ruch startuje w wyborach parlamentarnych, samorządowych oraz europejskich.

W 2004 roku lider NOP Adam Gmurczyk w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 1 uzyskał blisko 2% głosów. W trakcie wyborów samorządowych w 2006 roku Narodowe Odrodzenie Polski zarejestrowało swoich kandydatów w 41 okręgach (z 88) i otrzymało 1,8% głosów. W wyborach do Senatu w 2007 roku czterech kandydatów NOP uzyskało poparcie w przedziale 1,1-2,3%. W 2010 NOP wystawiło w wyborach samorządowych kandydatów do sejmików w województwach: małopolskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim, zachodniopomorskim, śląskim i dolnośląskim.

W zakończonych w niedzielę 9 października 2011 roku wyborach parlamentarnych Anetta Stemler – kandydatka Narodowego Odrodzenia Polski do Senatu – uzyskała 3,10% głosów w okręgu nr 1.

W 2014 roku NOP wystawiło w wyborach samorządowych kandydatów do sejmików w województwach: mazowieckim, lubelskim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i podkarpackim.

W 2015 roku NOP wystawiło kandydatów w wyborach do Senatu. Uzyskali oni w swoich okręgach wyniki od 3,44% do 13,96%. Szczegóły TUTAJ.

W marcu 2017 roku w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Płońsk, szef lokalnego oddziału NOP, Robert Kożuchowski, uzyskał 7,94% poparcia.

25.10.2008, Galeria Porczyńskich, zorganizowana przez IPN konferencja na temat narodowego nurtu opozycji antykomunistycznej. Referat wstępny, poświęcony (skrótowo zresztą) środowisku Narodowemu Odrodzeniu Polski (jedynej organizacji narodowej okresu 1981-1989 i jednego z największych prawicowych wydawców podziemnych – Wydawnictwo „Jestem Polakiem”), który wygłosić miał jeden z organizatorów został w ostatniej chwili wycofany. Czemu, nie wiadomo, chociaż pojawiła się plotka o interwencji pewnego znaczącego ministra z kancelarii prezydenckiej…

Na dzisiejszej pionierskiej sesji poświęconej nurtowi narodowemu w opozycji antykomunistycznej wśród referatów zabrakło na pewno jednego: poświęconego Narodowemu Odrodzeniu Polski. Stało się tak z przyczyn, jak to często bywa, technicznych. Nie można mówić o nurcie narodowym w opozycji antykomunistycznej nie wymieniając NOP. Powstałe w listopadzie 1981 Narodowe Odrodzenie Polski przez cały okres stanu wojennego i później, do upadku rządów PZPR, było jedyną w kraju organizacją sensu stricto, ze zorganizowanymi strukturami i realizowanymi, w warunkach działalności konspiracyjnej, celami politycznymi.

Inicjatorem powstania NOP był Bogdan Byrzykowski, który wraz z Adamem Gmurczykiem kierował działalnością organizacji przez cały okres funkcjonowania w podziemiu. NOP tworzyli ludzie młodzi, uczniowie liceów i studenci, i na tym właśnie terenie Narodowe Odrodzenie Polski najmocniej zaznaczało swoją obecność. Z ważnych dla historii NOP wydarzeń, przełomowych dla tego środowiska, wymienić należy:

- listopad 1983: wydanie pierwszego numeru pisma „Jestem Polakiem”,

- kwiecień 1985: uruchomienie wydawnictwa „Jestem Polakiem”,

- 3 Maja 1986 przemarsz około setki NOP-owców w 50 rocznicę Ślubowań Jasnogórskich Młodzieży Akademickiej.

Od tego momentu NOP pojawia się coraz częściej w sposób jawny w akcjach zewnętrznych, m.in . Organizując i uczestnicząc w strajkach na uczelniach.Wspomniane Wydawnictwo „Jestem Polakiem”, ważny element funkcjonowania NOP, opublikowało do 1989 r. ponad setkę tytułów broszur i książek z dziedzin historycznej, ideowo-politycznej czy religijnej.

Warto tu przypomnieć „Zeszyty do historii NSZ”, pierwszą w Polsce naukową monografię twórcy polskiego ruchu narodowego Jana Ludwika Popławskiego czy znakomite studium komunizmu ks. Michała Poradowskiego „Wyzwolenie czy ujarzmienie?”.

Wydawnictwo „Jestem Polakiem” wspierało również tworzone w drugiej połowie lat 80 tych inne inicjatywy narodowe. Służono np pomocą wydawniczą Leonowi Mireckiemu, nestorowi ruchu narodowego, drukując redagowany przez jego przyjaciół „Przegląd Wiadomości Politycznych”. Drukowano dla „Wydawnictwa św. Andrzeja Boboli” Kazimierza Krajewskiego „Raport o Wierze” kard. Ratzingera, pojedyncze numery pism „Polska Narodowa” Krzysztofa Kawęckiego czy „Nowe Horyzonty” Pawła Milcarka i wiele innych.

Nakładem wydawnictwa „Jestem Polakiem” ukazało się także kilka roczników emigracyjnego pisma Stronnictwa Narodowego „Myśl Polska”. Obok organizacji i wydawnictwa, Narodowe Odrodzenie Polski wydawało także własne periodyki:Ogólnopolski magazyn „Jestem Polakiem”, wydawany od 1983 roku w kilkutysięcznym nakładzie; ogólnopolskie pismo informacyjne „Biuletyn NOP” i społeczno-kulturalne pismo „Prosto z Mostu”, warszawską „Młodzież Narodową”, śląski „Szczerbiec” i „Zryw”, łódzką „Myśl” i „Biuletyn Myśl”.

11 listopada 2010 roku po raz pierwszy odbyło się wydarzenie, które już na trwałe weszło do kalendarza największych tego typu w Europie – Marsz Patriotów.

11 listopada 2011 roku ulicami Wrocławia przeszedł II Marsz Patriotów, zorganizowany przez Narodowe Odrodzenie Polski. Pomimo medialnych kłamstw i manipulacji ponad 3000 osób w blasku setek pochodni dało wyraz swojemu przywiązaniu do idei Wolnej i Niepodległej Polski. Dzień później 12 listopada z okazji 30. rocznicy powstania Narodowego Odrodzenia Polski odbył odbył się Kongres Ruchu pod hasłem „30 lat walki”.

11 listopada 2012 roku blisko 10 000 osób wzięło udział w III Marszu Patriotów we Wrocławiu zorganizowanym przez Narodowe Odrodzenie Polski z okazji Święta Niepodległości. W trakcie przemarszu nie zabrakło okrzyków wyrażających dobitnie postulaty polskiego nacjonalizmu: „Nie dla korporacji, nie dla eurokratów, Polska tylko dla Polaków”, „Ani Unia, ani NATO, Polska tylko dla Polaków”, „Europa, Młodość, Rewolucja”, „Narodowy radykalizm”, „Wczoraj ONR, dzisiaj NOP”, „Wielka Polska Niepodległa”, „Naszą drogą nacjonalizm”. W niedzielę 11 listopada 2012 roku nacjonaliści wysłali jasny przekaz: NIE dla Unii Europejskiej i NATO, NIE dla amerykańskiego imperializmu i globalnego kapitalizmu, NIE dla neomarksistowskiej propagandy niszczącej rodziny i wspólnotę narodową i wreszcie NIE dla różnych odcieni marionetkowych rządów Republiki Okrągłego Stołu. TAK dla w pełni suwerennej i niepodległej Polski w Europie Wolnych Narodów, TAK dla Wartości, które zbudowały naszą Cywilizację, TAK dla nacjonalizmu!

IV Marsz Patriotów, który przeszedł 11 listopada 2013 roku ulicami Wrocławia, okazał się dużym sukcesem. Nawet Gazeta Wyborcza pisała o „wielkiej manifestacji”. W drogie sercu każdego Polaka Święto Niepodległości ponad 10 000 osób w  blasku pochodni, z flagami narodowymi, z symbolami falangi, przemaszerowało trasą, która wiodła od Dworca Głównego, poprzez centralne ulice miasta, aż na Ostrów Tumski, gdzie pod katedrą zakończono zgromadzenie. Obszerna fotorelacja TUTAJ. Sukcesami frekwencyjnymi były także organizowane przez NOP: Marsz Niepodległej Polski w Białymstoku oraz Marsz Wolnej Polski w Krakowie.

V Marsz Patriotów (11.11.2014) pod hasłem „W obronie Niepodległości – przeciwko brukselskiej okupacji” zgromadził ponownie blisko 10 000 osób. Obszerna fotorelacja TUTAJ.

VI Marsz Patriotów (11.11.2015) pod hasłem „Razem przeciwko brukselskiej okupacji” zgromadził na ulicach Wrocławia około 10 000 osób, dla których Wielka i Niepodległa Polska jest wartością i celem. Obszerna fotorelacja TUTAJ.

W dniach 7/9 października 2016 roku, w Rybniku, zorganizowany został kolejny Kongres NOP. Wydarzenie poprzedziło 35 rocznicę powstania Narodowego Odrodzenia Polski (10.11.1981) i 25 rocznicę rocznicą uruchomienia pisma „Szczerbiec” (11.1991). Obszerna relacja TUTAJ.

VII Marsz Patriotów (11.11.2016) pod hasłem ‚Przeciwko brukselskiej okupacji” zgromadził na ulicach Wrocławia kilka tysięcy osób. Obszerna fotorelacja TUTAJ.

Lata 2013-2017 to również ożywiona działalność wydawnicza. Obok 149., jubileuszowego 150., 151., 152., 153. i 154. numeru „Szczerbca”, pojawiły się w sprzedaży takie opracowania jak:

- „Polityczny Żołnierz”

- Hilaire Belloc „Esej o przywróceniu własności”

- Michał Lewandowski „Na szlaku idei. Nacjonalizm NOP w świetle publikacji pisma „Szczerbiec””

- Stanisław Kasznica „Piastowy szlak. Projekt konstytucyjny Grupy „Szańca””

- Wojciech Zaleski „Narodowy Program Gospodarczy”

-  „Faszyzm. Idea – Doktryna – Państwo”

-  „Żelazna Gwardia”

Cele, jakie stawia sobie NOP, zawarte zostały w ramowo ujętych „Zasadach Ideowych Nacjonalizmu”, „Wytycznych Programowych” oraz „Zasadach Programowych”.

Narodowe Odrodzenie Polski opowiada się za decentralizacją w sferze politycznej, przyznając wspólnotom lokalnym ogromną rolę w kształtowaniu prawdziwej władzy narodowej – rządów powszechnych. W sprawach gospodarczych głosi NOP postulat zrównania kapitału z pracą oraz upowszechnienia – na bazie ustroju korporacyjnego – własności prywatnej; występuje również przeciwko koncentracji własności w rękach czy to państwa, czy to kapitału anonimowego.

Narodowe Odrodzenie Polski odrzuca system fałszywej demokracji, jako prowadzący do moralnego relatywizmu i oddający losy Narodu w ręce skorumpowanej „klasy politycznej”. Jako pierwszy ruch polityczny w Polsce NOP dostrzegło niebezpieczeństwo płynące dla Kraju ze strony Unii Europejskiej i zdecydowanie występuje przeciwko wszelkim próbom i działaniom, które  likwidują polską państwowość.

Narodowe Odrodzenie Polski głosi konieczność walki z totalitarnym systemem demoliberalnym na drodze Rewolucji Narodowej, którą pojmuje jako całkowitą przebudowę życia społeczno-gospodarczego i politycznego zgodnie z odwiecznymi wartościami cywilizacji łacińskiej.

Archiwalne zdjęcia z lat 1981 – 1996 (wszelkie prawa zastrzeżone)

Zastrzeżone sądownie i prawnie chronione symbole Narodowego Odrodzenie Polski

Nowe logo Ruchu

WSTĄP DO NOP JUŻ DZIŚ! WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY LUB WESPRZYJ FINANSOWO NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Tumblr