Start » Na szlaku idei » „Nacjonalista, radykał czy ekstremista? Publicystyka Adama Gmurczyka – lidera NOP”

„Nacjonalista, radykał czy ekstremista? Publicystyka Adama Gmurczyka – lidera NOP”

„Adam Gmurczyk tworzył podwaliny pod współczesny ruch narodowo-radykalny już w latach 80. XX w. Obok działalności stricte politycznej, czyli kierowania od samego początku Narodowym Odrodzeniem Polski (NOP) dał się poznać jako redaktor największego czasopisma nacjonalistycznego w latach 90. XX i przełomu XXI w., czyli „Szczerbca”, którego nakład wahał się między 5000 a 8000 egzemplarzy. Lider NOP był aktywny na niwie publicystycznej – głównie zamieszczając swoje artykuły w „Szczerbcu” i „Nowej Sztafecie”. Nasz artykuł poświęciliśmy analizie jego publikacji zamieszczanych w wspomnianych wyżej czasopismach – były to najważniejsze polskie periodyki o orientacji narodowo-radykalnej ukazujące się po 1989 r. Uzupełnienie stanowią mniej znane i często pozbawione ciągłości wydawniczej lokalne pisma nacjonalistyczne oraz broszura „Rewolucja integralna” autorstwa lidera NOP, która jest wyborem jego artykułów wcześniej opublikowanych w „Szczerbcu”. Indywidualna refleksja Adama Gmurczyka ma o wiele większe znaczenie niż teksty innych członków organizacji narodowo-radykalnych, gdyż pełni on rolę niekwestionowanego lidera w omawianym środowisku. Wybór do analizy jego publicystyki wydawał się więc naturalną konsekwencją roli odgrywanej przez publicystę. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu udało się nam dokonać rekonstrukcji myśli politycznej lidera Narodowego Odrodzenia Polski i w ten sposób przybliżyć się do próby naszkicowania profilu ideologicznego współczesnego polskiego narodowego radykalizmu.

Przyjęty przez nas okres analizy zamyka się w latach 1994 – 2005. Wybór tego okresu jest uzasadniony przez fakt, iż w 1994 r. w Warszawie doszło do spotkania „trzech pokoleń Polski Narodowej”, tzn. spotkali się ze sobą reprezentanci różnych pod względem wieku odłamów ruchu narodowego: senior ruchu narodowego Tadeusz Prus Maciński, Mirosław Żochowski oraz przedstawiciele NOP – Adam Gmurczyk, Jarosław Dubczyk, Robert Leszczyński. Efektem spotkania było zamieszczanie od lutego 1994 r. wewnątrz miesięcznika „Szczerbiec”, wydawanego przez Instytut Polskiej Narodowej Myśli Politycznej, wkładki pod wielomówiącym tytułem „Awangarda Narodowa – Biuletyn Narodowego Odrodzenia Polski”, redagowanej przez Marka Wojciechowskiego. We wrześniu 1994 r. pismo przeszło pod całkowite „władanie” Narodowego Odrodzenia Polski, co skutkowało zmianą podtytułu na „Miesięcznik Narodowo-Radykalny”. Z kolei od numeru wrześniowego z 1994 r. redaktorem naczelnym pisma został prezes NOP Adam Gmurczyk. Data kończąca naszą analizę jest uzasadniona okolicznością przerwania w 2005 r. ciągłości wydawniczej „Szczerbca”. Reaktywacja czasopisma nastąpiła dopiero w 2009 r.

Zaznaczmy, że do tej pory nie powstał artykuł traktujący o publicystce i myśli politycznej Adama Gmurczyka. Dotychczas badacze koncentrowali swoją uwagę na Narodowym Odrodzeniu Polski, a w szczególności na działalności tej partii politycznej (Jarosław Tomasiewicz, Ewa Maj i Czesław Maj), stosunku NOP wobec demokracji (Tomasz Sikorski), porównaniu przedwojennej doktryny narodowo-radykalnej z ideologią NOP (Arkadiusz Meller), stosunku NOP wobec tradycji katolickiej (Maciej Strutyński) oraz doktrynie „trójpozycjonizmu” i ocenie polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. przez NOP (Arkadiusz Meller).

Zdaniem Adama Gmurczyka, celem współczesnych nacjonalistów było twórcze interpretowanie tradycji Obozu Narodowo-Radykalnego. Odrzucał natomiast bezmyślne naśladownictwo, w wywiadzie dla „Falangi Toruńskiej” stwierdził: „Zasady ideowe, jakimi kierował się ONR, są kamieniem węgielnym naszych poglądów w tej materii. Natomiast zagadnienia programowe – gospodarcze, społeczne etc. – traktujemy zgodnie z wyzwaniami czasów współczesnych. Wiele się bowiem w świecie zmieniło i kopiowanie ówczesnych propozycji – choć oczywiście nie wszystkich – byłoby nieporozumieniem. Czy więc można nazwać nas kontynuatorami Obozu Narodowo-Radykalnego? Myślę, że tak, gdyż dorobek narodowo-radykalny traktujemy nie biernie, poprzez jego powtarzanie, ale aktywnie, rozwijając go zgodnie z potrzebami Narodu”…

Całość w piśmie „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” – kliknij i pobierz TUTAJ.

 

FalangaNOPNR1111111321

***

Wstąp do NOP – wypełnij formularz rekrutacyjny (kliknij!)

Wesprzyj finansowo naszą działalność:

1. Wpłata online – kliknij!

2. PayPal: whiterescue.thirdposition@gmail.com (tytułem White Rescue)

3. Instytut Norwida, nr konta 65 1600 1462 1834 5351 3000 0001 (tytułem: działalność statutowa)

Kupuj, promuj i wspieraj wydawnictwa nacjonalistyczne – szczegóły TUTAJ

NOP – bezkompromisowy, polski ruch nacjonalistyczny! (PL, EN from Narodowe Odrodzenie Polski on Vimeo.

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Tumblr

Podobne teksty

TagiTagi: , , , , , , ,